Bokföring

Bokföring

Att själv sköta den löpande bokföringen kan vara både tidskrävande, krångligt och dyrt – i synnerhet om du inte har full koll på hur arbetet skall skötas. Det smyger sig lätt in fel som kan vara kostsamma att rätta upp och missar du viktiga datum och inbetalningar till Skatteverket får du onödiga påminnelseavgifter som följd.

  • Löpande redovisning
  • Löneadministration
  • Kundreskontra
  • Leverantörsreskontra
  • Betalfiler
  • Fakturapåminnelser
  • Fakturering

Som kund hos Bokoredo kan du tryggt lämna över ansvaret för allt som rör den löpande bokföringen och redovisningen till oss. Vi ser till arbetet utförs effektivt och att inga missar görs. Den löpande bokföringen skickar du in till oss via din mobil (eller med post om du hellre vill det). Vi bokför därefter allt material och skickar lättförståeliga periodrapporter tillbaka till dig med all information du behöver. Dessa kan även anpassas efter just dina behov om det är något du vill ha extra koll på.
Utöver den löpande bokföringen kan Bokoredo även sköta företagets löner. Det kan vara svårt att veta hur till exempel semester och sjukdom ska bokföras. Som kund rapporterar du därför bara enkelt in lönegrundande uppgifter till oss. Sedan fixar vi resten.
Genom att ha läseaccess till våra kunders bankkonton har vi alltid koll på företagets leverantörsreskontra och kundreskontra. Det gör att vi alltid vet om någon ej betalat en faktura du ställt ut, eller om du själv missat att betala någon faktura. På detta sätt kan företagets likviditet maximeras och onödiga påminnelseavgifter undvikas.
Som kund hos Bokoredo väljer du själv hur du vill fakturera. Antingen sätter vi in dig i vårt enkla onlinebaserade system, eller så behåller du den lösning du har idag. Oberoende vilken lösning du väljer så hjälper Bokoredo dig. För kunder som själva vill skicka ut fakturapåminnelser finns kundreskontran inkluderad i periodrapporten som stöd. För kunder som vill få hjälp med att skicka ut fakturapåminnelser hjälper Bokoredo gärna till med det också. Och du, vill du så sköter vi självklart även betalningarna åt dig.